XVI. farský ples

fples2018XVI. farský ples, sa bude konať 27. januára 2018 o 19,00 v koncertnej sále Reduty. Cena vstupenky je 25 eur.
Podrobnejšie informácie a kontakt nájdete na plagáte.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis Farská rodina

Vo všetkých kostoloch je najnovšie číslo (04/2017) nášho farského časopisu Farská rodina. Za dobrovoľný príspevok si ho môžete zobrať domov.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Pastorácia manželov a rodín

rodina

Svätý otec František vyzýva k tomu, aby sa venovala veľká pozornosť pastorácií manželov a rodín. Tejto téme je potrebné venovať pozornosť aj v našej farnosti. Preto každú nedeľu po prvom piatku budeme venovať svätú omšu o 9,15 vo farskom kostole k práve im. Pri tejto svätej omši bude homília zameraná na manželov, ich formáciu a duchovný život. Po skončení svätej omše pozývame manželov na neformálne stretnutie do pastoračnej miestnosti na fare. Najbližšia svätá omša bude v  nedeľu 04. februára. Srdečne pozývame manželov, ktorý majú záujem o formáciu.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

1. sv. prijímanie 2018

Prvé sv. prijímanie pre jednotlivé ZŠ bude v našej farnosti v termínoch:
v Ne 6.5.2018
o 8,30 ZŠ Ul. Ing. Kožucha
o 11,00 ZŠ Cyrila a Metoda a ZŠ Levočská

v Ne 13.5.2018
o 8,30 ZŠ Nad Medzou a ZŠ Komenského
o 11,00 ZŠ Z. Nejedlého a ZŠ Lipová

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Mládežnícke omše

Každý piatok (okrem 1. piatku v mesiaci) bude vo farskom kostole o 18:30 sv. omša pre mládež
Pozývame všetkých mladých telom i duchom. Mladí, ktorí majú záujem obohatiť liturgiu svojím spevom budú mať nácvik v pastoračnej miestnosti vzadu na fare o 16,30. Pozývame všetkých ochotných mládežníkov k službe miništrovania a spevu.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Nový biskupský vikár

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka zriadil nový úrad Biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo a s účinnosťou od 1. 10. 2017 vymenoval biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo – Dr. Viktora Pardeľa, riaditeľa DKÚ. Novému biskupskému vikárovi bola zveren komplexnú starostlivosť o školy, o školské vyučovanie náboženstva, pastoračná katechéza vo farnostich a v rodinách a starostlivosť o katechétov. Vyprosujme mu svojimi modlitbami a osobnými obetami hojnosť darov Ducha  Svätého v jeho novom úrade.

Viac podrobností v článku na TK KBS.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Detské sv. omše

Detská SO 2017

Sv. omše s účasťou detí budú v piatok o 16,30 v Mk. Pokračujeme v téme fatimskí pastierikovia. Pozývame deti a rodičov, k spoznávaniu života detí a udalostí, ktoré sa stali pred 100 rokmi vo Fatime.

Videopozvánka

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis KAPITULA

K dispozícii je nové číslo časopisu KAPITULA, ktorého jednou z úloh je upevniť našu spolupatričnosť s diecézou. Najnovšie číslo časopisu Kapitula:  

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Jubilejný rok sv. Martina

svmartinlogo11. november 2016 – 11. november 2017

Kliknutím na odkazy stránky www.kapitula.sk  nájdete:

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Cirkevné gymnázium – nový web

Nová web stránka Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v SNV je:

https://www.gymmisika.sk

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované