Púť zdravotníkov – Šaštín

Šaštín púť zdravotníkov jún 2018

Podrobnosti nájdete kliknutím na obrázok.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis Farská rodina

Vo všetkých kostoloch je najnovšie číslo (01/2018) nášho farského časopisu Farská rodina. Za dobrovoľný príspevok si ho môžete zobrať domov.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Voľba strednej školy – Cirkevné gymnázium

Blíži sa termín podávania prihlášok na stredné školy. Chceme pripomenúť a ponúknuť rodičom žiakov deviatych ročníkov možnosť pokračovať v štúdiu na našom Cirkevnom gymnáziu Štefana Mišíka, ktoré v šk. r. 2018/2019 otvára jednu triedu v prvom ročníku. Katolícka škola – gymnázium je pre vás milí rodičia ponuka zo strany Cirkvi, aby ste svoj záväzok výchovy vo viere, ktorí ste dali pri krste svojich detí, mohli napĺňať čo najlepšie a dali tak svojim deťom nielen základy vedomostí, ale aj formáciu osobnosti v kresťanskom duchu.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

9 mesiacov za život

9 mesiacov za zivot SNVKto sa chce zapojiť do projektu 9 mesiacov za život, a podporiť život nenarodených detí, informácie nájde na plagáte na výveske. V našej farnosti budú prebiehať modlitby za nenarodené deti na dvoch miestach a to:

  • každý piatok po rannej sv. omši na Kožuchovej ul. pri malej pošte v čase od 7,30 – 8,00.
  • každý piatok o 15,00 pri nemocnici.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Možnosti štúdia na KU

O možnostiach štúdia na KU sa dozviete  kliknutím TU.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru

Znenie Vyhlásenia nájdete KLIKNUTÍM TU.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Pastorácia manželov a rodín

rodina

Svätý otec František vyzýva k tomu, aby sa venovala veľká pozornosť pastorácií manželov a rodín. Tejto téme je potrebné venovať pozornosť aj v našej farnosti. Preto každú nedeľu po prvom piatku budeme venovať svätú omšu o 9,15 vo farskom kostole  práve im. Pri tejto svätej omši bude homília zameraná na manželov, ich formáciu a duchovný život. Po skončení svätej omše pozývame manželov na neformálne stretnutie do pastoračnej miestnosti na fare. Najbližšia svätá omša bude v  nedeľu 3. júna. Srdečne pozývame manželov, ktorý majú záujem o formáciu.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

1. sv. prijímanie 2018

Prvé sv. prijímanie pre jednotlivé ZŠ bude v našej farnosti v termínoch:
v Ne 6.5.2018
o 8,30 ZŠ Ul. Ing. Kožucha
o 11,00 ZŠ Cyrila a Metoda a ZŠ Levočská

v Ne 13.5.2018
o 8,30 ZŠ Nad Medzou a ZŠ Komenského
o 11,00 ZŠ Z. Nejedlého a ZŠ Lipová

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Mládežnícke omše

Každý piatok (okrem 1. piatku v mesiaci) bude vo farskom kostole o 18:30 sv. omša pre mládež
Pozývame všetkých mladých telom i duchom. Mladí, ktorí majú záujem obohatiť liturgiu svojím spevom budú mať nácvik v pastoračnej miestnosti vzadu na fare o 16,30. Pozývame všetkých ochotných mládežníkov k službe miništrovania a spevu.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Nový biskupský vikár

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka zriadil nový úrad Biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo a s účinnosťou od 1. 10. 2017 vymenoval biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo – Dr. Viktora Pardeľa, riaditeľa DKÚ. Novému biskupskému vikárovi bola zveren komplexnú starostlivosť o školy, o školské vyučovanie náboženstva, pastoračná katechéza vo farnostich a v rodinách a starostlivosť o katechétov. Vyprosujme mu svojimi modlitbami a osobnými obetami hojnosť darov Ducha  Svätého v jeho novom úrade.

Viac podrobností v článku na TK KBS.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované