Adventná príprava

advpriprava

Od pondelka začne adventná príprava v Mk. Pozývame predovšetkým deti a rodičov. Adventná príprava bude počas týždňa v Mk na ranných a večerných sv. omšiach. V tomto týždni v pondelok a v stredu o 16,30; v utorok, štvrtok a v sobotu o 6,00. Deti nech sa zhromaždia päť minút pred začiatkom sv. omše s lampášikmi v uličke pri Malom kostole. 

V sprievode pôjdeme na sv. omšu a počas nej sa budeme zoznamovať s jednotlivými postavami z dejín spásy a ich symbolmi. Na konci týchto sv. omší deti dostanú obrázky na strom Jesseho, ktorý budeme spolu tvoriť. Na konci Adventu budete mať v rodinách plagát zo stromom Jesseho a šestnástimi postavami. Každú sobotu budú po sv. omši pre deti pripravené adventné raňajky na fare. Informácie nájdete na plagátoch.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Rorátne sväté omše

Dnešnou nedeľou vstupujeme do adventného obdobia – obdobia prípravy na príchod Spasiteľa. Na tých miestach, kde si veriaci osobitne uctievajú Pannu Máriu, môžu sa v adventnom období (okrem nedieľ, slávností a sviatkov) sláviť votívne sv. omše o Panne Márii – tzv. rorátne sv. omše. Aj v našej farnosti budeme cez týždeň ráno o 6,00 v Mk a 6,45 vo Fk sláviť mariánske rorátne sv. omše. V Advente po sv. omšiach ráno i večer budeme spoločne spievať Anjel Pána. Rorátne sv. omše s osobitnou atmosférou pri svetle sviec budú vo Fk v Utorky a Soboty o 6,45.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Výstava fotografií Kalvárie.

Kalvária Štubňa

Vo výstavnom priestore Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi na Letnej ulici 50 sa 29.11. 2018 otvorí výstava fotografií spišskonovoveskej Kalvárie Kazimíra Štubňu.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Spišská biblická jeseň

Plagat spišská biblická jeseň 2018

Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, pozýva všetkých záujemcov na Spišskú biblickú jeseň. Program nájdete plagáte.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Kurz Billingsovej ovulačnej metódy

Plagát, billings

Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty Prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi.

Kurzu sa môžu zúčastniť aj katechéti, kňazi a zasvätené osoby, ktorí slúžia alebo chcú slúžiť vo farnostiach pri šírení radostnej zvesti o manželskej láske a plodnosti.
Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v termínoch: November 2018, Január a Marec 2019.
Miesta a konania kurzu:

  • Poprad          17.11.2018   od 14.00-18.00 hod.
  • Dolný Kubín   24.11.2018     od 14.00-18.00 hod.

Bližšie informácie nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu www.dkuspis.sk ,
Prihlásiť sa môžete tu: www.bit.ly/kurzbillingsovejmetody2018

Prihlásiť sa je možné:
Poprad do 13. 11. 2018
Dolný Kubín do 20. 11. 2018

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis KAPITULA

K dispozícii je nové číslo časopisu KAPITULA, ktorého jednou z úloh je upevniť našu spolupatričnosť s diecézou. Najnovšie číslo časopisu Kapitula:  Časopis KAPITULA  4/2018

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Sv. omše s účasťou detí a detský spevácky zbor Svetlušky

Aj tento školský rok budeme v piatky o 16:30 v malom kostole sláviť sv. omše s účasťou detí. Pozývame všetky deti a ich rodičov.

Plagát Svetlušky 2018Plagát DSV 2018Deti, ktoré by sa chceli zapojiť do detských sv. omší spevom v detskom zboru Svetlušky – informácie nájdu na plagáte a na farskej webovej stránke a najmä na našej webovej stránke.

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Diecézna škola viery

Na základe rozhodnutia diecézneho biskupa začína v našej diecéze Diecézna škola viery.  Prednášky k prehĺbenie duchovného života veriacich a vzájomnej spolupatričnosti budú počas nasledujúcich štyroch rokov aj v našej farnosti. Tento rok bude 7 prednášok o sviatostiach – každý tretí štvrtok v mesiaci. Školy viery sa môžu zúčastniť všetci veriaci, ktorí už prijali sviatosť birmovania a majú záujem o prehĺbenie svojich vedomostí, viery a duchovného života. Kto sa zúčastní minimálne piatich stretnutí dostane certifikát o absolvovaní školy viery.
Tretia prednáška DŠV sa uskutoční vo Št 15.11.2018 v Malom kostole. Začneme sv. omšou o 16,30. Po sv. omši bude v Malom kostole cca 40 minútová prednáška a diskusia. Prosíme účastníkov, aby sa následne po skončení stretnutia zapísali vzadu na prezenčné hárky u osôb na to určených. Všetkých srdečne pozývame.
Ďalšie termíny prednášok Diecéznej školy viery 2018/19:
17.1.2019;
21.2.2019;
21.3.2019;
16.5.2019.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis Farská rodina

Vo všetkých kostoloch je najnovšie číslo (03/2018) nášho farského časopisu Farská rodina. Za dobrovoľný príspevok si ho môžete zobrať domov.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

9 mesiacov za život

9 mesiacov za zivot SNVKto sa chce zapojiť do projektu 9 mesiacov za život, a podporiť život nenarodených detí, informácie nájde na plagáte na výveske. V našej farnosti budú prebiehať modlitby za nenarodené deti na dvoch miestach a to:

  • každý piatok po rannej sv. omši na Kožuchovej ul. pri malej pošte v čase od 7,30 – 8,00.
  • každý piatok o 15,00 pri nemocnici.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované