Príprava birmovancov

Blíži sa termín vysluhovania sviatosti birmovania – Ne 6.6.2021. Na birmovku sa pripravuje 92 birmovancov. Stretnutie všetkých birmovancov pri zachovaní všetkých protiepidemických opatrení bude vo Fk v So 8.5. o 9:30. Účasť je nevyhnutná. Kto by sa nemohol zúčastniť stretnutia z dôvodu karantény, nech to nahlási svojmu učiteľovi náboženstva.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Obnovenie slávenia bohoslužieb od 16.4.2021

Na základe uznesenia vlády SR č. 138 bod 30 zo dňa 16.4.2021 sa s účinnosťou od 19.4.2021 nevzťahuje zákaz vychádzania v čase od 05:00 hod. do 20:00 hod. na cestu na bohoslužbu alebo cestu za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti a cestu späť. Z tohto dôvodu sa obnovuje slávenie verejných bohoslužieb v našej farnosti podľa Covid automatu s účasťou max. 1 veriaceho na 15 m2 plochy kostola - vo Farskom kostole je to 90 veriacich a v Malom kostole 50 veriacich a pri zachovaní všetkých ostatných protiepidemických opatrení – respirátor na horných dýchacích cestách, dezinfekcia rúk pred vstupom, zákaz podávania rúk, respiračná etiketa, podávanie sv. prijímania na ruku.

Cez týždeň budú sv. omše:
Fk 6:45 a 18:30; v Str aj o 12:00
Mk 6:00 a 16:30
V nedeľu budú sv. omše:
Fk 8:00; 9:15; 10:30; 16:30 a 18:30
Mk 6:00; 7:30; 9:00 a 10:30
Kostoly sa budú otvárať cez týždeň 30 min. pred sv. omšou a v nedeľu 15 minút pred sv. omšou. Chóry v kostoloch sú vyhradené výlučne pre organistu a speváka. Vchádzať sa bude len cez hlavný vchod kde budú pripravené žetóny. Jeden žetón je potrebné si pri príchode do kostola zobrať a pri odchode z kostola ho vrátiť naspäť. Ak je nádoba na žetóny prázdna – vstup do kostola už nie je možný nakoľko je naplnená dovolená kapacita. Prosíme rešpektujte to. Pri sv. omšiach v nedele bude pri vchode poriadková služba. Rešpektujte ich pokyny.
Kto sa nedostane pre obmedzenú kapacitu na sv. omšu do kostola, môže pri dodržaní rozostupov 2m zostať pred kostolom a prísť na sv. prijímanie zvonku ku dverám sákristie, kde budeme po sv. omšiach rozdávať sv. prijímanie vo Fk aj v Mk.
Sv. omše v kine Mier zatiaľ nebudú.
Platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

On line sv. omše

Sv. omše a obrady z nášho farského kostola vysielame naživo na facebooku Farnosť Spišská Nová Ves a cez YouTube kanál RKC farnosť SNV cez týždeň o 18:30 a v nedeľu o 10:30.

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Úradné hodiny kancelárie RKFÚ

Kancelária farského úradu bude otvorená Ut- Št v čase 9:00 – 11:00 a Po – Pia 15:00 – 16:00. V prípade potreby kontaktujte kanceláriu na t.č.: 053/44 22 777, alebo emailom kancelaria.rkfu.snv@gmail.com
V prípade neodkladnej potreby zaopatrenia zomierajúceho sv. sviatosťami, alebo nahlásenia pohrebu, kontaktujte farský úrad na mobilnom t.č.: 0908 033 987.

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Sv. birmovania 2021

Sviatosť birmovania sa bude v našej farnosti vysluhovať v nedeľu 6. júna. Nakoľko príprava birmovancov sa tento školský rok nedala uskutočniť tak ako po iné roky, prosíme birmovancov, aby sledovali pokyny svojich učiteľov náboženstva a aktuálne farské oznamy, kde sa dozvedia všetky informácie k forme prípravy na birmovku.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

1. sväté prijímanie 2021

Prvé sv. prijímanie v našej farnosti sa tento rok pre pandemickú situáciu neuskutoční v mesiaci máj, ale v nedeľe 19. a 26. septembra 2021. Bližšie informácie pre rodičov budú včas zverejnené.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis Farská rodina

FR1_2021

Najnovšie číslo (01/2021) nášho farského časopisu Farská rodina si stiahnete kliknutím kliknutím TU.

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom

plagát_zbierka KBS

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, t. j. na nedeľu 21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, je možné zbierku podporiť darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.
Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho Východu.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Predmanželské náuky

Snúbenci, ktorí majú nahlásený termín sobáša v mesiacoch apríl a máj a chýbajú im ešte predmanželské náuky, nech sa ohlásia na tel. čísle kancelárie 053/44 22 777 v čase kancelárskych hodín.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Podporme dobré diela Cirkvi darovaním 2% dane

Tlačivá k určeniu 2% dane pre cirkevné ustanovizne nájdete na farskej web stránke. Využijme aj túto príležitosť podporiť dobré diela Cirkvi.
Daň 2% tlačivá nájdete kliknutím na jednotlivé odkazy:
Kňazský seminár: https://ks.kapitula.sk/sk/2_
Spišská katolícka Charita https://caritas.sk/2-z-dane/
Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované