Koncert

le nuove

Pozývame na koncert slovenskej a nemeckej barokovej hudby v utorok 15.10.2019 o 18:00 hod. v Malom kostole v SNV. Jedinečná baroková skladba Musikalische Exequien od Heinricha Schütza zaznie po prvýkrát na Slovensku. Baroková zádušná omša v podaní ôsmich spevákov z renomovaného Czech Baroque Ansambel, ktorých bude doprevádzať viola da gamba, organ a chitarrone. Spolu s touto skladbou zaznejú diela Jána Šimráka, ktorý v sedemnástom storočí pôsobil v Spišskom Podhradí a bol súčasníkom Heinricha Schütza. Tieto diela tiež zažijú svoju novodobú premiéru. Srdečne pozývame!

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Farská púť na Mariánsku horu v Levoči

Farská púť na Mariánsku horu v Levoči sa uskutoční v nedeľu 20.10. popoludní.
Záujemcovia o dopravu sa môžu ešte zapísať do Ut večera v sákristiách. Kto bude chcieť nastúpiť do autobusu na sídlisku Mier, nech sa zapíše na Mieri. Cena dopravy je 1,50 €. Odchod autobusov v Ne: – pre tých ktorí sa zapísali vo Fk a Mk – o 13,00 zo Zimnej ulice spred kláštora. Pre tých, ktorí sú zapísaní na Mieri o 13,00 spred kina Mier.
Program začne o 13,45 v bazilike na Mariánskej hore spoločnou modlitbou ruženca a o 14,30 bude sv. omša s eucharistickým požehnaním. Počas púte bude možnosť prijať sviatosť zmierenia.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Diecézna škola viery II

Minulý rok sme v dsvnašej diecéze začali Diecéznu školu viery. V tomto roku bude pokračovať druhým ročníkom. Druhé stretnutie DŠV II. bude vo Št 17.10.2019. Začneme sv. omšou o 16,30, a po sv. omši bude prednáška k 2. a 3. Božiemu prikázaniu a diskusia. Všetci záujemcovia dostanú preukaz, kde sa bude pečiatkou značiť účasť. Srdečne všetkých pozývame. Miesta prednášok v celej diecéze nájdete na plagáte na výveskách. K začiatku DŠV II. nám diecézny biskup poslal list: List biskupa DŠV II

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Milión detí sa modlí ruženec

Sv. omša s účasťou detí bude v Pia 18.10. v Mk o 16,30. Pozývame všetky deti a rodičov. V Mimoriadnom misijnom mesiaci, ktorý vyhlásil sv. Otec František, pozývame deti v tento deň aj na modlitbu ruženca vrámci celosvetovej výzvy Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete.

Viac: www.miliondeti.sk

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis Farská rodina

Vo všetkých kostoloch je najnovšie číslo (03/2019) nášho farského časopisu Farská rodina. Za dobrovoľný príspevok si ho môžete zobrať domov.

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Ružencové pobožnosti

Október je zasvätený Ružencovej Panny Márii. Pozývame všetkých na spoločné
ružencové pobožnosti, ktoré budú počas celého mesiaca v Malom kostole o 6:30,  vo Farskom kostole o 18:00 a v kaplnke na Tarči o 15,00.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Detske a mládežnícke sv omše

Cez školský  rok  budú  v  piatky  v  Mk  sv.  omše  s  účasťou  detí  o  16,30.  Začíname  tento  piatok. Pozývame  všetky  deti  a  rodičov  v  Pia  do  Mk.

V piatky cez školský rok bude vo Fk sv. omša pre birmovancov a mládež večer o 18,30. Pozývame všetkých  mladých. Mladí, ktorí majú záujem obohatiť liturgiu svojím spevom budú mať nácvik na fare o 16,30.  Pozývame všetkých ochotných  mládežníkov k službe miništrovania a  spevu.

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Detský spevácky zbor Svetlušky

svetluskyDetský spevácky zbor Svetlušky pozýva deti zapojiť sa do služby spevu na sv. omšiach. Svetlušky spievajú  na  detskej  sv.  omši  v  Pia  o  16,30  a  v  nedeľu  o  9,00  v  Mk.  Nácvik  pre  deti  od  2.  roč.  bude  v piatok  o  17,30  na  fare a  v  nedeľu  o  8,15.

Tento  rok  ponúkame  aj  prípravku  Svetlušiek  pre  predškolákov  a  prvákov,  ktoré  budú  každý druhý  piatok  o  17,30.  Prvé stretnutie bude 27.9.  na  DKÚ.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Zmena kaplánov

Diecézny otec biskup mení miesto pôsobenia dp. kaplána Mariána Kundlu ktorý odchádza od 1.7. na štúdia do Talianska. Do našej farnosti prišiel nový kaplán: dp. Anton Durčák – novokňaz – rodák z Novote. Pánovi kaplánovi Mariánovi ďakujeme za jeho štvorročnú službu v našej farnosti. Pán Boh zaplať! Nového pána kaplána Antona vítame a vyprosujme mu hojnosť darov Ducha Svätého.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Kurz Bilingsovej metódy v Spišskej diecéze

Pre podrobnosti kliknite na obrázok:Kurz BOM 2019

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované