1. sp. prijímanie 27.9.2020

Na budúcu nedeľu 27.9. bude slávnosť 1. sv. prijímania. Upozorňujeme na zmenu sv. omší vo Fk. Prvá sv. omša bude o hodinu skôr – o 7,00 !!!. Pri sv. omši o 8,30 bude slávnosť 1. sv. prijímania pre ZŠ Komenského a ZŠ Ing. Kožucha a pri sv. omši o 11,00 bude 1. sv. prijímanie pre ZŠ Nejedlého a CZŠ sv. CaM. Tieto sv. omše budú vyhradené len pre prvoprijímajúcich a ich príbuzných, Počet príbuzných detí však musíme obmedziť. S každým dieťaťom sa môže sv. omše v kostole zúčastniť 6 osôb vrátane rodičov. Chceme Vás všetkých poprosiť, aby ste tento počet dodržali.
V sobotu 26.9. o 9,00 bude spoločná kajúca pobožnosť a prvá sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti. Rodičia, a príbuzní detí nech využijú čas na sv. spoveď cez týždeň.

Upozorňujeme rodičov na zmeny v nácvikoch detí. – kliknite na obrázok   

Informačný list 1SP SNV 2020 aktualizácia

V Po a Ut nácvik nebude. Prvé stretnutie bude vo štvrtok 24.9.: ZŠ Komenského a ZŠ Kožuchova o 15,45 a ZŠ Nejedlého a CZŠ o 17,00. Prosíme o dochvíľnosť. Pripomíname, že pred vstupom do kostola je potrebná dezinfekcia rúk a nasadené rúško na ústach i nose. To platí pri nácvikoch aj pre prvoprijímajúce deti. Upozorňujeme – ak by niekto bol v preventívnej karanténe z detí alebo rodičov, nácviku sa zúčastniť nemôže.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Uzatvorenie mesta

Uzatvorenie námestia SNV 27_09_2020Mesto SNV v spolupráci s ŠK Iglovia organizuje na budúcu nedeľu dňa 27.9.  preteky, ktoré budú prebiehať na Letnej aj Zimnej ulici od 8:00 do 15:00. O možnostiach parkovania aj ďalších podrobnostiach si prečítajte kliknutím na list z MsÚ.

Buďme opatrní pri prechádzaní cez cestu.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Diecézna škola viery

Diecézna škola viery bude v tomto Škola viery IIIškolskom roku 2020/2021 pokračovať posledným 3. ročníkom.Témou je viera. Prvé stretnutie DŠV III. bude vo Št 17.9.2020 v Mk o 16,30. Začneme sv. omšou a po nej bude prednáška a diskusia. Všetci záujemci dostanú preukaz, kde sa bude pečiatkou značiť účasť. Srdečne všetkých pozývame. Miesta prednášok a plánované termíny v celej diecéze nájdete na plagáte na výveskách a na web stránke farnosti.
Prosíme ešte účastníkov II. ročníka, aby si doniesli preukazy s účasťou, aby sme im mohli vydať certifikát za minulý ročník DŠV.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis Rebrík

Aj v školskom roku 2020/2021 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny.

Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrík.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962029.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Krátko, stručne, výstižne

krátko stručne výstižne (1)

 

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis Farská rodina

FR202001

Najnovšie číslo (01/2020) nášho farského časopisu Farská rodina v elektronickej verzii nájdete TU alebo kliknutím na obrázok.

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Nový spišský pomocný biskup

jankubos

S radosťou vám oznamujeme, že svätý Otec František menoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním vsdp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku. Vyprosujme mu pevné zdravie, veľa Božích milostí a pomoc Ducha Svätého v jeho nastávajúcej biskupskej službe v našej diecéze.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Dekrét o udeľovaní mimoriadnych odpustkov

Dekrét o udeľovaní mimoriadnych odpustkov si môžete stiahnuť  a prečítať TU.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Diecézna škola viery II

Minulý rok sme v dsvnašej diecéze začali Diecéznu školu viery. V tomto roku bude pokračovať druhým ročníkom. Piate stretnutie DŠV II. bude vo Št 20.02.2020. Začneme sv. omšou o 16,30, a po sv. omši bude prednáška, bude týkať 6. a 9. Božieho prikázania a diskusia. Všetci záujemcovia dostanú preukaz, kde sa bude pečiatkou značiť účasť. Srdečne všetkých pozývame. Miesta prednášok v celej diecéze nájdete na plagáte na výveskách. K začiatku DŠV II. nám diecézny biskup poslal list: List biskupa DŠV II

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis KAPITULA

K dispozícii je nové číslo časopisu KAPITULA, ktorého jednou z úloh je upevniť našu spolupatričnosť s diecézou. Najnovšie číslo časopisu Kapitula:  Časopis KAPITULA  4/2019

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované