Rozhlasová púť Rádia Lumen

krakov Radio Lumen 201713. ročník Rozhlasovej púte Rádia Lumen do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove sa uskutoční v sobotu  6. mája.
Kto má záujem zúčastniť sa na púti, môže sa zapísať v sákristiách kostolov (aj na Mieri) do budúcej nedele. Pri zápise je potrebné uhradiť cestovné 12,- €. Čas odchodu autobusov zverejníme dodatočne.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Pripravované akcie

13.5. 2017 -Volejbalový turnaj za život o pohár dekana - kontaktná osoba: Lukáš Novotný 0904864853 – info a registrácia tímov
10.6. 2017 - Ples rodín  v reštaurácií TATRA – kontaktná osoba: Júlia Novotná 0902221295 – rezervácie lístkov
Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Poďakovanie Kalvária

ĎAKUJEMEdakujeme


Chceme sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste hlasovali za poklad nášho srdca – Súsošie Kalvárie v našom farskom kostole. Internetové hlasovanie sa nám podarilo vyhrať s počtom hlasov 15 476. Ďakujeme všetkým našim farníkom, ale aj ostatným ľuďom dobrej vôle – jednotlivcom i inštitúciám v meste ako i na celom Slovensku, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k rozšíreniu informácie o hlasovaní za našu Kalváriu a dali jej hlas. Do konca marca Nadácia VÚB zašle grant 30 000,- € na účet farnosti Spišská Nová Ves, z ktorých začneme náročný proces reštaurovania tohto vzácneho diela Majstra Pavla. Ďakujeme. Pán Boh zaplať!

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Pôstna krabička pre Afriku

Slovenská katolícka charita v pôstnom období pozýva zapojiť sa do projektu “Pôstna krabička pre Afriku“. Pôstne krabičky nájdete vzadu na stolíku a informácie Info o pôstnej krabičke 2017.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Krížová cesta s účasťou detí

V nedeľu o 15,00 bude vo Farskom kostole pobožnosť krížovej cesty.
Krížová cesta s účasťou detí začne o 15,00 aj v Malom kostole, kde si deti začnú skladať trojrozmerný kríž. Pozývame všetkých.
Videonávod

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis KAPITULA

K dispozícii je nové číslo časopisu KAPITULA, ktorého jednou z úloh je upevniť našu spolupatričnosť s diecézou. Najnovšie číslo časopisu Kapitula:  

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Pútnický zájazd Čenstochová – Licheň – Krakov

Farnosť Dedinky organizuje v mesiaci máj 4 dňový pútnický zájazd Čenstochová – Licheň – Krakov. Je možnosť prihlásiť sa. Bližšie informácie na http://dedinky.kapitula.sk/pripravovana-pu–liche–krakow.html

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Jubilejný rok sv. Martina

svmartinlogo11. november 2016 – 11. november 2017

Kliknutím na odkazy stránky www.kapitula.sk  nájdete:

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Sv. omše s účasťou detí a detský spevácky zbor Svetlušky

svetlusky-plagat-2016-02Aj tento školský rok budeme v piatky o 16:30 v malom kostole sláviť sv. omše s účasťou detí. Pozývame všetky deti a ich rodičov. Deti, ktoré by sa chceli zapojiť do detských sv. omší spevom v detskom zboru Svetlušky – informácie nájdu na plagáte a na farskej webovej stránke a najmä na našej webovej stránke.

Videopozvánka

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Cirkevné gymnázium – nový web

Nová web stránka Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v SNV je:

https://www.gymmisika.sk

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované