Diecézna škola viery II

Minulý rok sme v dsvnašej diecéze začali Diecéznu školu viery. V tomto roku bude pokračovať druhým ročníkom. Štvrté stretnutie DŠV II. bude vo Št 16.01.2020. Začneme sv. omšou o 16,30, a po sv. omši bude prednáška, bude týkať 5. Božieho prikázania a diskusia. Všetci záujemcovia dostanú preukaz, kde sa bude pečiatkou značiť účasť. Srdečne všetkých pozývame. Miesta prednášok v celej diecéze nájdete na plagáte na výveskách. K začiatku DŠV II. nám diecézny biskup poslal list: List biskupa DŠV II

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Duchovné cvičenia pre zranených potratom

V pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva na Západe sa počas tohto roku uskutočnia duchovné cvičenia pre zranených potratom. Duchovné cvičenia vedie p. Artur Cierlicky, SAC s tímom.
Termíny 31.1.-2.2.2020 a 29.5.-31.5.2020 je pre tých, ktorí úmyselne podstúpili alebo zavinili umelý potrat.
Termín 20.3.-22.3.2020 je pre tých, ktorí si prešli nechceným spontánnym potratom. Kontakt nájdete na priložených plagátoch.

02 Milujuca naruc - UP 29_05_2020__31_05_2020

03 Milujuca naruc - SP 20_03_2020__23_03_202001 Milujuca naruc - UP 31_01_2020__02_02_2020

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Farský ples 2020

ples202018. ročník farského plesu našej farnosti pri príležitosti Národného týždňa manželstva, sa uskutoční v sobotu 8. februára 2020 v Redute. Kontakty na vstupenky nájdete na plagáte.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis Farská rodina

Vo všetkých kostoloch je najnovšie číslo (04/2019) nášho farského časopisu Farská rodina. Za dobrovoľný príspevok si ho môžete zobrať domov.

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis KAPITULA

K dispozícii je nové číslo časopisu KAPITULA, ktorého jednou z úloh je upevniť našu spolupatričnosť s diecézou. Najnovšie číslo časopisu Kapitula:  Časopis KAPITULA  4/2019

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Detske a mládežnícke sv omše

Cez školský  rok  budú  v  piatky  v  Mk  sv.  omše  s  účasťou  detí  o  16,30.  Začíname  tento  piatok. Pozývame  všetky  deti  a  rodičov  v  Pia  do  Mk.

V piatky cez školský rok bude vo Fk sv. omša pre birmovancov a mládež večer o 18,30. Pozývame všetkých  mladých. Mladí, ktorí majú záujem obohatiť liturgiu svojím spevom budú mať nácvik na fare o 16,30.  Pozývame všetkých ochotných  mládežníkov k službe miništrovania a  spevu.

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Detský spevácky zbor Svetlušky

svetluskyDetský spevácky zbor Svetlušky pozýva deti zapojiť sa do služby spevu na sv. omšiach. Svetlušky spievajú  na  detskej  sv.  omši  v  Pia  o  16,30  a  v  nedeľu  o  9,00  v  Mk.  Nácvik  pre  deti  od  2.  roč.  bude  v piatok  o  17,30  na  fare a  v  nedeľu  o  8,15.

Tento  rok  ponúkame  aj  prípravku  Svetlušiek  pre  predškolákov  a  prvákov,  ktoré  budú  každý druhý  piatok  o  17,30.  Prvé stretnutie bude 27.9.  na  DKÚ.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Zmena kaplánov

Diecézny otec biskup mení miesto pôsobenia dp. kaplána Mariána Kundlu ktorý odchádza od 1.7. na štúdia do Talianska. Do našej farnosti prišiel nový kaplán: dp. Anton Durčák – novokňaz – rodák z Novote. Pánovi kaplánovi Mariánovi ďakujeme za jeho štvorročnú službu v našej farnosti. Pán Boh zaplať! Nového pána kaplána Antona vítame a vyprosujme mu hojnosť darov Ducha Svätého.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

9 mesiacov za život

Pozývame vás podporiť ochranu života nenarodených detí aj zapojením sa do 4. ročníka projektu 9 mesiacov za život. Ide o krátku modlitbovú prítomnosť na miestach, kde násilnou smrťou zomierajú nenarodené deti, teda kde sa vykonávajú potraty. Iniciatívu podporila KBS. V našej farnosti sa zhromaždenie bude konať každý piatok o 15,00 pred nemocnicou a o 7,30 na Kožuchovej ulici. Modlitbové zhromaždenia trvajú približne 30 minút.

Viac info: https://9mesiacovzazivot.sk/

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Nová gynekologicko – pôrodnícka ambulancia

V Poprade bola zriapolomskadená nová gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Terezka, n.o., ktorej zakladateľmi sú Spišské  biskupstvo a Fórum života, o.z.
Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Patrónkou ambulancie je sv. Terézia s Lisieux. Kontakt a info na plagáte.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované