Ružencové pobožnosti

Vo štvrtok začína mesiac október ktorý je zasvätený Ružencovej Panny Márii. Spoločné ružencové pobožnosti budú počas celého mesiaca v Mk po rannej sv. omši o 6,30 a vo Fk pred večernou sv. omšou o 18,00. Ružencové pobožnosti v kaplnke na Tarči sa v tomto roku konať nebudú. 4. Tí ktorí sa modlia ruženec v kostole, alebo v rodine, môžu získať úplné odpustky.
K získaniu úplných odpustkov je potrebné:
1. modlitba aspoň štvrtiny celého ruženca (tzn. 5 desiatkov);
2. k modlitbe pridať krátke nábožné rozjímanie o tajomstvách;
3. pri verejnom recitovaní vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
Ďalej je potrebné splniť tri obvyklé podmienky: byť v stave milosti posväcujúcej, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Diecézna škola viery

Diecézna škola viery bude v tomto Škola viery IIIškolskom roku 2020/2021 pokračovať posledným 3. ročníkom.Témou je viera. Prvé stretnutie DŠV III. bude vo Št 17.9.2020 v Mk o 16,30. Začneme sv. omšou a po nej bude prednáška a diskusia. Všetci záujemci dostanú preukaz, kde sa bude pečiatkou značiť účasť. Srdečne všetkých pozývame. Miesta prednášok a plánované termíny v celej diecéze nájdete na plagáte na výveskách a na web stránke farnosti.
Prosíme ešte účastníkov II. ročníka, aby si doniesli preukazy s účasťou, aby sme im mohli vydať certifikát za minulý ročník DŠV.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis Rebrík

Aj v školskom roku 2020/2021 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny.

Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrík.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962029.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Krátko, stručne, výstižne

krátko stručne výstižne (1)

 

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis Farská rodina

FR202001

Najnovšie číslo (01/2020) nášho farského časopisu Farská rodina v elektronickej verzii nájdete TU alebo kliknutím na obrázok.

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Nový spišský pomocný biskup

jankubos

S radosťou vám oznamujeme, že svätý Otec František menoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním vsdp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku. Vyprosujme mu pevné zdravie, veľa Božích milostí a pomoc Ducha Svätého v jeho nastávajúcej biskupskej službe v našej diecéze.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Dekrét o udeľovaní mimoriadnych odpustkov

Dekrét o udeľovaní mimoriadnych odpustkov si môžete stiahnuť  a prečítať TU.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Diecézna škola viery II

Minulý rok sme v dsvnašej diecéze začali Diecéznu školu viery. V tomto roku bude pokračovať druhým ročníkom. Piate stretnutie DŠV II. bude vo Št 20.02.2020. Začneme sv. omšou o 16,30, a po sv. omši bude prednáška, bude týkať 6. a 9. Božieho prikázania a diskusia. Všetci záujemcovia dostanú preukaz, kde sa bude pečiatkou značiť účasť. Srdečne všetkých pozývame. Miesta prednášok v celej diecéze nájdete na plagáte na výveskách. K začiatku DŠV II. nám diecézny biskup poslal list: List biskupa DŠV II

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis KAPITULA

K dispozícii je nové číslo časopisu KAPITULA, ktorého jednou z úloh je upevniť našu spolupatričnosť s diecézou. Najnovšie číslo časopisu Kapitula:  Časopis KAPITULA  4/2019

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

9 mesiacov za život

Pozývame vás podporiť ochranu života nenarodených detí aj zapojením sa do 4. ročníka projektu 9 mesiacov za život. Ide o krátku modlitbovú prítomnosť na miestach, kde násilnou smrťou zomierajú nenarodené deti, teda kde sa vykonávajú potraty. Iniciatívu podporila KBS. V našej farnosti sa zhromaždenie bude konať každý piatok o 15,00 pred nemocnicou a o 7,30 na Kožuchovej ulici. Modlitbové zhromaždenia trvajú približne 30 minút.

Viac info: https://9mesiacovzazivot.sk/

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované