Zmena nedeľných sv. omší vo farskom kostole

Upozorňujeme na zmenu sv. omší vo Fk na budúcu nedeľu 26.5. Prvá sv. omša bude o hodinu skôr – o 7,00 !!!.
Pri sv. omši o 8,30 bude slávnosť 1. sv. prijímania pre ZŠ Levočská a Lipová a  pri sv. omši o 11,00 bude slávnosť 1. sv. prijímania pre ZŠ Nejedlého a Spojenú školu na Fabiniho ul. Prosíme, aby ste pri týchto sv. omšiach lavice v prednej časti lode nechali voľné pre rodičov a krstných rodičov prvoprijímajúcich detí.

V So o 9,00 bude spoločná kajúca pobožnosť a prvá sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti. Rodičia, krstní rodičia a príbuzní detí nech využijú čas na sv. spoveď cez týždeň.
Organizačné pokyny pred slávnosťou prvého sv. prijímania pre rodičov sú zverejnené na výveskách a na farskej webovej stránke.
Prvý spoločný nácvik škôl Levočská, Lipová, Nejedlého a Spojenej školy na Fabiniho ul. bude v Po 20.5. o 16,30 vo Fk. Prosíme o dochvíľnosť. Účasť každého dieťaťa je nevyhnutná !!!

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Prednáška KJ

Katolíckakj maj jednota pozýva na prednášku emeritného rektora KU Mons. prof. Jozefa Jaraba, ktorá sa uskutoční vo Št 23.5. o 15,00 v pastoračnej miestnosti na fare.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Kurz Bilingsovej metódy v Spišskej diecéze

Pre podrobnosti kliknite na obrázok:Kurz BOM 2019

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Informačný list pre rodičov pred 1. sv. prijímaním

Milí rodičia,
všetky potrebné informácie o blížiacej sa slávnosti 1. svätého prijímania vašich detí  nájdete klinutím na odkaz:  Informačný list rodičia 1SP 2019

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Zápis detí a prijímanie žiadostí do škôlky

Riaditeľstvo Cirkevnej materskej školy na Markušovskej ceste oznamuje rodičom, že zápis detí a prijímanie žiadostí do škôlky na šk rok 2019/2020 bude prebiehať od 2.5. – 30.5. od Po do Pia popoludní od 14,00 – 16,00 v budove MŠ. Podrobné informácie a podmienky prijatia dieťaťa sú zverejnené na web stránke škôlky a farnosti.

OZNAM ZÁPIS MŠ 2019

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ 2019

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis Farská rodina

Vo všetkFR201901ých kostoloch je najnovšie číslo (01/2019) nášho farského časopisu Farská rodina. Za dobrovoľný príspevok si ho môžete zobrať domov.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

9 mesiacov za život

Pozývame vás podporiť ochranu života nenarodených detí aj zapojením sa do 4. ročníka projektu 9 mesiacov za život. Ide o krátku modlitbovú prítomnosť na miestach, kde násilnou smrťou zomierajú nenarodené deti, teda kde sa vykonávajú potraty. Iniciatívu podporila KBS. V našej farnosti sa zhromaždenie bude konať každý piatok o 15,00 pred nemocnicou a o 7,30 na Kožuchovej ulici. Modlitbové zhromaždenia trvajú približne 30 minút.

Viac info: https://9mesiacovzazivot.sk/

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Nová gynekologicko – pôrodnícka ambulancia

V Poprade bola zriapolomskadená nová gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Terezka, n.o., ktorej zakladateľmi sú Spišské  biskupstvo a Fórum života, o.z.
Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Patrónkou ambulancie je sv. Terézia s Lisieux. Kontakt a info na plagáte.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Diecézna škola viery

Na základe rozhodnutia diecézneho biskupa začína v našej diecéze Diecézna škola viery.  Prednášky k prehĺbenie duchovného života veriacich a vzájomnej spolupatričnosti budú počas nasledujúcich štyroch rokov aj v našej farnosti. Tento rok bude 7 prednášok o sviatostiach – každý tretí štvrtok v mesiaci. Školy viery sa môžu zúčastniť všetci veriaci, ktorí už prijali sviatosť birmovania a majú záujem o prehĺbenie svojich vedomostí, viery a duchovného života. Kto sa zúčastní minimálne piatich stretnutí dostane certifikát o absolvovaní školy viery.
Šiesta prednáška Diecéznej školy viery sa uskutoční vo Št 21.3.2019 v Malom kostole. Začneme sv. omšou o 16,30. Po sv. omši bude prednáška o kňazstva a diskusia. Všetkých srdečne pozývame.
Ďalšie termíny prednášok Diecéznej školy viery 2018/19: 16.5.2019.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Pôstna krabička pre Afriku 2019

K pôstnemu obdobiu už tradične patrí aj pôstna krabička. Známa kampaň Slovenskej katolíckej charity otvorí už túto stredu (popolcovú) svoj 8. ročník. Vďaka vašim príspevkom bude môcť charita opäť viac pomáhať chudobným ľuďom v Afrike.
Poslaním zbierky Pôstna krabička pre Afriku je pomôcť chudobným deťom v krajinách subsaharskej Afriky. Kampaň sa začína 6. marca na Popolcovú stredu a hlavným obdobím je síce pôstne obdobie, ale zbierka je oficiálne otvorená až do konca kalendárneho roka. Počas celého roka je možnosť prispieť aj na stránke Pôstna krabička pre Afriku, kde sú všetky údaje a informácie o doterajších ročníkoch.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované