Pôstna krabička

pôstna krabickaAj tento rok je možnosť zapojiť sa počas veľkého pôstu do kampane Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička pre Afriku 2020.  Pôstne krabičky nájdete vzadu na stolíkoch.

Bližšie informácie sú zverejnené na http://www.postnakrabicka.sk/

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Vyhlásenie slovenských biskupov k parlamentným voľbám 2020

Vyhlásenie slovenských biskupov k parlamentným voľbám 2020 si môžete prečítať kliknutím TU

Modlíme sa za Slovensko
Všemohúci Bože, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a svätého Michala archanjela Ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvätnú hodnotu života každého človeka, neprípustnosť korupcie, rozkrádanie, klamstva a akékoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Autor a imprimatur – Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy
Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Krížové cesty v pôstnom období

V pôstnom období budú pobožnosti krížovej cesty vo Fk v Pia o 18,00 a o 16,30 v Mk pred sv. omšou s účasťou detí. V pôstne nedele bude krížová cesta vo Fk o 15,00. Pri rozjímaní o umučení Pána Ježiša pred riadne ustanovenými zastaveniami môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napr. štvrť hodiny.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Diecézna škola viery II

Minulý rok sme v dsvnašej diecéze začali Diecéznu školu viery. V tomto roku bude pokračovať druhým ročníkom. Piate stretnutie DŠV II. bude vo Št 20.02.2020. Začneme sv. omšou o 16,30, a po sv. omši bude prednáška, bude týkať 6. a 9. Božieho prikázania a diskusia. Všetci záujemcovia dostanú preukaz, kde sa bude pečiatkou značiť účasť. Srdečne všetkých pozývame. Miesta prednášok v celej diecéze nájdete na plagáte na výveskách. K začiatku DŠV II. nám diecézny biskup poslal list: List biskupa DŠV II

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

1. sväté prijímanie 2020

Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí – Slávnosť 1. sv. prijímania bude v našej farnosti takto:
17.5.2020 o 08,30 ZŠ Nad Medzou a Spojená škola na Fabíniho ul.
17.5.2020 o 11,00 ZŠ Levočská a ZŠ Lipová

24.5.2020 o 08,30 ZŠ Komenského a ZŠ Ing. Kožucha
24.5.2020 o 11,00 ZŠ Nejedlého a CZŠ sv. Cyrila a Metoda -

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Duchovné cvičenia pre zranených potratom

V pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva na Západe sa počas tohto roku uskutočnia duchovné cvičenia pre zranených potratom. Duchovné cvičenia vedie p. Artur Cierlicky, SAC s tímom.
Termíny 29.5.-31.5.2020 je pre tých, ktorí úmyselne podstúpili alebo zavinili umelý potrat.
Termín 20.3.-22.3.2020 je pre tých, ktorí si prešli nechceným spontánnym potratom. Kontakt nájdete na priložených plagátoch.

 

02 Milujuca naruc - UP 29_05_2020__31_05_202003 Milujuca naruc - SP 20_03_2020__23_03_2020

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis Farská rodina

Vo všetkých kostoloch je najnovšie číslo (04/2019) nášho farského časopisu Farská rodina. Za dobrovoľný príspevok si ho môžete zobrať domov.

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis KAPITULA

K dispozícii je nové číslo časopisu KAPITULA, ktorého jednou z úloh je upevniť našu spolupatričnosť s diecézou. Najnovšie číslo časopisu Kapitula:  Časopis KAPITULA  4/2019

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Detske a mládežnícke sv omše

Cez školský  rok  budú  v  piatky  v  Mk  sv.  omše  s  účasťou  detí  o  16,30.  Začíname  tento  piatok. Pozývame  všetky  deti  a  rodičov  v  Pia  do  Mk.

V piatky cez školský rok bude vo Fk sv. omša pre birmovancov a mládež večer o 18,30. Pozývame všetkých  mladých. Mladí, ktorí majú záujem obohatiť liturgiu svojím spevom budú mať nácvik na fare o 16,30.  Pozývame všetkých ochotných  mládežníkov k službe miništrovania a  spevu.

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Detský spevácky zbor Svetlušky

svetluskyDetský spevácky zbor Svetlušky pozýva deti zapojiť sa do služby spevu na sv. omšiach. Svetlušky spievajú  na  detskej  sv.  omši  v  Pia  o  16,30  a  v  nedeľu  o  9,00  v  Mk.  Nácvik  pre  deti  od  2.  roč.  bude  v piatok  o  17,30  na  fare a  v  nedeľu  o  8,15.

Tento  rok  ponúkame  aj  prípravku  Svetlušiek  pre  predškolákov  a  prvákov,  ktoré  budú  každý druhý  piatok  o  17,30.  Prvé stretnutie bude 27.9.  na  DKÚ.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované