Farská púť do Levoče

Púť farnosti na Mariánsku horu v Levoči bola v nedeľu 23.10.
Program:  o 13,45 ružencová pobožnosť, o 14,30 sv. omša a po sv. omši krátka adorácia a eucharistické požehnanie.