Dni milosrdenstva

Kliknutím na odkaz nájdete rozpis jednotlivých Dni milosrdenstva.

Rozpis Dni milosrdenstva Spišská Nová Ves 2016