Časopis

Náš farský časopis sa volá Farská rodina a je vydávaný ako trojmesačník.

Prvé (úvodné) číslo vyšlo v júni 2011 a odvtedy časopis pravidelne vychádza v mesiacoch jún, september, december a marec.

11. mája 2013 bol náš časopis ocenený 1. miestom v súťaži farských časopisov FAČA 2012.

Aktuálne číslo 3/2019  je dostupné v jednotlivých kostoloch za dobrovoľný príspevok na krytie nákladov na jeho výrobu.

Číslo 4/2019 pripravujeme koncom mesiaca pred Vianocami.

Vaše nápady, postrehy, pripomienky a príspevky píšte na adresu redakcie farskarodina@gmail.com.

Redakčnú radu tvoria:

šéfredaktor: Mgr. Daniel Lysý, PhD.

redaktori: Mgr. Tomáš Lieskovský, Ing. Viera Kubovčíková, Mgr. Monika Dobrovská, Ing. Gabriela Mitríková, PhDr. Lucia Smolejová, ThLic. Marián Majzel, a externí spolupracovníci a dopisovatelia.