Detský spevácky zbor Svetlušky

svetluskyDetský spevácky zbor Svetlušky pozýva deti zapojiť sa do služby spevu na sv. omšiach. Svetlušky spievajú  na  detskej  sv.  omši  v  Pia  o  16,30  a  v  nedeľu  o  9,00  v  Mk.  Nácvik  pre  deti  od  2.  roč.  bude  v piatok  o  17,30  na  fare a  v  nedeľu  o  8,15.

Tento  rok  ponúkame  aj  prípravku  Svetlušiek  pre  predškolákov  a  prvákov,  ktoré  budú  každý druhý  piatok  o  17,30.  Prvé stretnutie bude 27.9.  na  DKÚ.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.