Diecézna škola viery

Na základe rozhodnutia diecézneho biskupa začína v našej diecéze Diecézna škola viery.  Prednášky k prehĺbenie duchovného života veriacich a vzájomnej spolupatričnosti budú počas nasledujúcich štyroch rokov aj v našej farnosti. Tento rok bude 7 prednášok o sviatostiach – každý tretí štvrtok v mesiaci. Školy viery sa môžu zúčastniť všetci veriaci, ktorí už prijali sviatosť birmovania a majú záujem o prehĺbenie svojich vedomostí, viery a duchovného života. Kto sa zúčastní minimálne piatich stretnutí dostane certifikát o absolvovaní školy viery.
Šiesta prednáška Diecéznej školy viery sa uskutoční vo Št 21.3.2019 v Malom kostole. Začneme sv. omšou o 16,30. Po sv. omši bude prednáška o kňazstva a diskusia. Všetkých srdečne pozývame.
Ďalšie termíny prednášok Diecéznej školy viery 2018/19: 16.5.2019.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.