Dobrá novina

KoledDN2018níci Dobrej noviny vykoledovali v našej farnosti 894,86 €. Vám, ktorí ste ich pozvali a prispeli, podporili ste rozvojové projekty pre núdznych v Afrike. Pán Boh zaplať.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.