Farnosť SNV

Rímskokatolícky dekanský a farský úrad
Letná 60, 052 01 Spišská Nová Ves

PONDELOK – PIATOK

09:00 – 11:00 15:00 – 16:00

kancelária: 053/ 442 27 77

dekan: 053/ 446 82 19 (tel./fax)