Cirkevné školy

Cirkevná materská škola v Spišskej Novej Vsi
http://cmsmarkusnv.edupage.org/

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi  http://zsmarkusnv.edupage.sk/

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi
https://www.gymmisika.sk

Špeciálna základna škola a Praktická škola sv. Maximiliána Mária Kollbeho  http://szstolsnv.edupage.org/