Kňazi

Dekan, farár

Mgr. Slavomír Gallik 

Dátum ordinácie: 21.06.1997
História pôsobenia:
01.07.1997 kaplán v Trstenej
01.04.1998 ZVS
01.04.1999 kaplán v Trstenej
01.07.2000 farský administrátor – Hnilec
01.07.2003 farský administrátor – Nová Ľubovňa
08.07.2014 farár, dekan - Spišská Nová Ves

Kapláni

Mgr. Martin Bartoš

Dátum ordinácie: 13.06.2015
História pôsobenia:

13.06.2015 kaplán – Dolný Kubín
10.07.2018 kaplán – Spišská Nová Ves

*************************************

Mgr. Jozef Gorčák 

Dátum ordinácie: 16.06.2018
História pôsobenia:
16.06.2018 kaplán – Spišská Nová Ves
*************************************

Mgr. Marián  Kundla

Dátum ordinácie: 13.06.2015
História pôsobenia:
13.06.2015 kaplán – Spišská Nová Ves
***********************************