Malý kostol

Malý kostol zasvätený Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

8. december

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie