Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Nová Ves
Letná 60, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31950141
DIČ: 2020719932
IČ DPH: SK2020719932
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava, pobočka Spišská Nová Ves
IBAN: SK85 0200 0000 0031 5955 2257
BIC: SUBASKBX

Kontakty:
tel.: kancelária: 053/ 442 27 77
dekan: 053/ 446 82 19
zaopatrenie zomierajúcich sv. sviatosťami – nonstop mobil: 0908 033 987
e-mail: rkfu.snv@gmail.com
web: http://snv.fara.sk