1. sväté prijímanie 2020

Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí – Slávnosť 1. sv. prijímania bude v našej farnosti takto:
17.5.2020 o 08,30 ZŠ Nad Medzou a Spojená škola na Fabíniho ul.
17.5.2020 o 11,00 ZŠ Levočská a ZŠ Lipová

24.5.2020 o 08,30 ZŠ Komenského a ZŠ Ing. Kožucha
24.5.2020 o 11,00 ZŠ Nejedlého a CZŠ sv. Cyrila a Metoda -

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Časopis KAPITULA

K dispozícii je nové číslo časopisu KAPITULA, ktorého jednou z úloh je upevniť našu spolupatričnosť s diecézou. Najnovšie číslo časopisu Kapitula:  Časopis KAPITULA  4/2019

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Detske a mládežnícke sv omše

Cez školský  rok  budú  v  piatky  v  Mk  sv.  omše  s  účasťou  detí  o  16,30.  Začíname  tento  piatok. Pozývame  všetky  deti  a  rodičov  v  Pia  do  Mk.

V piatky cez školský rok bude vo Fk sv. omša pre birmovancov a mládež večer o 18,30. Pozývame všetkých  mladých. Mladí, ktorí majú záujem obohatiť liturgiu svojím spevom budú mať nácvik na fare o 16,30.  Pozývame všetkých ochotných  mládežníkov k službe miništrovania a  spevu.

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Detský spevácky zbor Svetlušky

svetluskyDetský spevácky zbor Svetlušky pozýva deti zapojiť sa do služby spevu na sv. omšiach. Svetlušky spievajú  na  detskej  sv.  omši  v  Pia  o  16,30  a  v  nedeľu  o  9,00  v  Mk.  Nácvik  pre  deti  od  2.  roč.  bude  v piatok  o  17,30  na  fare a  v  nedeľu  o  8,15.

Tento  rok  ponúkame  aj  prípravku  Svetlušiek  pre  predškolákov  a  prvákov,  ktoré  budú  každý druhý  piatok  o  17,30.  Prvé stretnutie bude 27.9.  na  DKÚ.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

9 mesiacov za život

Pozývame vás podporiť ochranu života nenarodených detí aj zapojením sa do 4. ročníka projektu 9 mesiacov za život. Ide o krátku modlitbovú prítomnosť na miestach, kde násilnou smrťou zomierajú nenarodené deti, teda kde sa vykonávajú potraty. Iniciatívu podporila KBS. V našej farnosti sa zhromaždenie bude konať každý piatok o 15,00 pred nemocnicou a o 7,30 na Kožuchovej ulici. Modlitbové zhromaždenia trvajú približne 30 minút.

Viac info: https://9mesiacovzazivot.sk/

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Nová gynekologicko – pôrodnícka ambulancia

V Poprade bola zriapolomskadená nová gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Terezka, n.o., ktorej zakladateľmi sú Spišské  biskupstvo a Fórum života, o.z.
Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Patrónkou ambulancie je sv. Terézia s Lisieux. Kontakt a info na plagáte.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Sv. omše s účasťou detí a detský spevácky zbor Svetlušky

Aj tento školský rok budeme v piatky o 16:30 v malom kostole sláviť sv. omše s účasťou detí. Pozývame všetky deti a ich rodičov.

Plagát Svetlušky 2018Plagát DSV 2018Deti, ktoré by sa chceli zapojiť do detských sv. omší spevom v detskom zboru Svetlušky – informácie nájdu na plagáte a na farskej webovej stránke a najmä na našej webovej stránke.

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru

Znenie Vyhlásenia nájdete KLIKNUTÍM TU.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Nový biskupský vikár

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka zriadil nový úrad Biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo a s účinnosťou od 1. 10. 2017 vymenoval biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo – Dr. Viktora Pardeľa, riaditeľa DKÚ. Novému biskupskému vikárovi bola zverená komplexná starostlivosť o školy, o školské vyučovanie náboženstva, pastoračná katechéza vo farnostiach a v rodinách a starostlivosť o katechétov. Vyprosujme mu svojimi modlitbami a osobnými obetami hojnosť darov Ducha  Svätého v jeho novom úrade.

Viac podrobností v článku na TK KBS.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Jubilejný rok sv. Martina

svmartinlogo11. november 2016 – 11. november 2017

Kliknutím na odkazy stránky www.kapitula.sk  nájdete:

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované