Birmovanie

Vysluhovanie sviatosti birmovania bude v našej farnosti  21. júna 2020.

Od Pi 12.6. začnú naši birmovanci bezprostrednú prípravu na prijatie sviatosti birmovania novénou k Duchu Svätému, ktorú sa budú od Pia modliť každý deň pred večernou sv. omšou po jednotlivých skupinách podľa rozpisu:

12.6.2020 Cirkevna
13.6.2020 Javorova
14.6.2020 Komenskeho
15.6.2020 Kožucha
16.6.2020 Levočská
17.6.2020 Lipova
18.6.2020 Medza
19.6.2020 Nejedlého
20.6.2020 Katecheti

Ďalšie podrobnosti budú zverejnené neskôr.