Birmovanie

Príprava ku sviatosti birmovania sa začína v deviatom ročníku. Birmovanci sa prihlásia osobne na farskom úrade. Podrobnejší program prípravy sa dozvedia na spoločnom stretnutí s pánom dekanom.

Príprava už prebieha.

Vysluhovanie sviatosti birmovania bude v našej farnosti  21. júna 2020. Podrobnosti budú zverejnené neskôr.