Birmovanie

Príprava ku sviatosti birmovania sa začína v deviatom ročníku. Birmovanci sa prihlásia cez svojich katechétov alebo osobne na farskom úrade. Podrobnejší program prípravy sa dozvedia na spoločnom stretnutí s pánom dekanom.

Vysluhovanie sviatosti birmovania bude v našej farnosti 23. júna 2019. Vysluhovať ju bude otec biskup Štefan Sečka.