Farská katechéza

Príprava na prijatie sviatosti birmovania v roku 2015 po skupinách v pastoračnej miestnosti na fare formou Farských katechéz.

Farská katechéza 8

Farská katechéza 7

Farská katechéza 5

Farská katechéza 4

Farská katechéza 3

Farská katechéza 2

Farská katechéza 1