Krst

Čo je potrebné vedieť, ak chcete dať pokrstiť dieťa vo farnosti Spišská Nová Ves?

Krst detí vo farnosti Spišská Nová Ves

 • Požiadať o udelenie sviatosti krstu musia vždy len rodičia dieťaťa.
 • Zápis na krst je možné uskutočniť každý pracovný deň v čase podľa úradných hodín. Krst je nutné zahlásiť aspoň jeden týždeň pred plánovaným termínom krstu.
 • K zápisu je potrebné predložiť kópiu rodného listu dieťaťa, potvrdenie o cirkevnom sobáši rodičov, potvrdenie o prijatých sviatostiach krstných rodičov. V prípade, že rodičia nie sú tunajšími farníkmi (nebývajú vo farnosti Spišská Nová Ves), je potrebná aj licencia (dovolenie) ku krstu od farára miesta, kde sa rodičia zdržiavajú.
 • Dieťaťu má byť daný krstný rodič. Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.
 • Aby bol niekto pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
 • aby zavŕšil šestnásty rok života;
 • aby bol katolík, ktorý už prijal Eucharistiu, pobirmovaný, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (nemôže byť rozvedený);
 • ak sú to manželia, tak musia žiť vo sviatostnom kresťanskom manželstve.
 • Krst sa vysluhuje v určené soboty o 11:30 vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. V prípade, že obaja rodičia sú katolíci a žijú vo sviatostnom manželstve, je možné s povolením farára krstiť aj v nedeľu pri svätej omši vo farskom kostole o 10:30.
 • Termíny krstov_2019 Kliknite pre zobrazenie) 

 • Príprava pred vysluhovaním sviatosti krstu (krstná náuka) sa koná v sobotu, v ktorú sa vysluhuje sviatosť krstu, o 8:00 v pastoračnej miestnosti farského úradu. Na tejto príprave sú povinní zúčastniť sa rodičia dieťaťa a tiež krstní rodičia.
 • K sviatosti zmierenia nech rodičia i krstní rodičia pristúpia v týždni pred krstom.

 

Krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov sa koná v soboty, v ktoré sa vysluhuje krst (aj pre tých, ktorí majú krst pri nedeľnej svätej omši) vždy o 8:00 v pastoračnej miestnosti farského úradu.