Pomazanie chorých

V prípade potreby volajte k chorým katolíckeho kňaza.
Tel. č. 053/44 22 777 alebo 053/4468219