Sviatosť oltárna – 1. sv. prijímanie

Prvé sv. prijímanie v roku 2019 pre jednotlivé ZŠ bude v našej farnosti v termínoch:

v nedeľu 26.05.2019

  • 08:30 ZŠ Levočská a ZŠ Lipová
  • 11:00 ZŠ Nejedlého a Spojená ZŠ

v nedeľu 02.06.2019

  • 08:30 ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha a ZŠ Komenského
  • 11:00 ZŠ sv. Cyrila a Metoda a ZŠ Nad medzou