Sviatosť oltárna – 1. sv. prijímanie

Prvé sv. prijímanie v roku 2019 pre jednotlivé ZŠ bude v našej farnosti v termínoch:

je presunuté na:
20. 09. 2020
09:00 ZŠ NadMed a SZŠ
11:00 ZŠ Lip a ZŠ Lev

27.09 2020
09:00 ZŠ Kom a ZŠ Ing. Kož
11:00 ZŠ sv CaM a ZŠ Nej

v nedeľu 20.09.2019

  • 08:30 ZŠ Nad Medzou a SZŠ
  • 11:00 ZŠ Lipová a ZŠ Levočská

v nedeľu 27.09.2019

  • 08:30 ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha a ZŠ Komenského
  • 11:00 ZŠ sv. Cyrila a Metoda a ZŠ Z. Nejedlého