Výmena kaplánov

Diecézny biskup Štefan od 1.7. mení miesto pôsobenia dp. kaplána Mgr. Jozefa Gorčáka, ktorý po dvoch rokoch pôsobenia v našej farnosti odchádza na miesto kaplána do farnosti Lomnička. Za jeho pôsobenie a kňazskú službu v našej farnosti mu chceme poďakovať a popriať mu hojnosť síl a darov Ducha Svätého na novom pôsobisku.
Zároveň s účinnosťou od 21.6. do našej farnosti prichádza za kaplána dp. Mgr. Štefan Štellmach – novokňaz, rodák z Novej Ľubovne. Nového dp. kaplána srdečne vítame.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.